TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

OKVIP là trang web đại diện của tập đoàn OKVIP – một tập đoàn chuyên cung cấp các trò chơi trực tuyến hàng đầu của châu Á. Trang web thuộc sở hữu và quản lý của tập đoàn OKVIP Group.

Bàn quyền của trang web Okvip Group thuộc về Okvip
Bàn quyền của trang web Okvip Group thuộc về OKVIP

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, logo, thương hiệu và các tài sản trí tuệ khác trên OKVIP đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn OKVIP Group hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hay sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào trên đây mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan.

Bạn được phép tải xuống, in ấn hay chia sẻ nội dung của OKVIP cho mục đích cá nhân hay phi thương mại, miễn là bạn ghi rõ nguồn và tôn trọng bản quyền của chúng tôi. Không được sử dụng nội dung của trang web cho mục đích thương mại hay lợi nhuận mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

Chúng tôi cũng sử dụng nội dung, hình ảnh, logo và thương hiệu của các bên thứ ba và tất cả đều thuộc chung quyền quản lý, giám sát của tập đoàn OKVIP Group. Những tài sản trí tuệ này đều thuộc quyền sở hữu của OKVIP Group và chúng tôi đã xin phép hay ghi rõ nguồn của họ. Hãy tuân thủ các quy định về bản quyền của các bên thứ ba này khi sử dụng nội dung.

Tính Chính Xác Và Bảo Hành

OKVIP cố gắng để đảm bảo rằng nội dung trên trang web là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hay cập nhật của nội dung này. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng nội dung này.

Tại đây không cung cấp bất kỳ bảo hành hay cam kết nào cho người dùng về chất lượng, tính an toàn hay tính phù hợp của các sản phẩm hay dịch vụ được giới thiệu hay quảng cáo. Bạn phải tự kiểm tra và xác minh các thông tin về các sản phẩm hay dịch vụ này trước khi quyết định mua hay sử dụng.

Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác do các bên thứ ba quản lý. Chúng tôi không kiểm soát hay chịu trách nhiệm về nội dung hay hoạt động của các trang web này. Việc bạn truy cập hay sử dụng các trang web là do bạn tự quyết định và tự chịu rủi ro.

OKVIP cũng không khẳng định hay bảo đảm rằng các trang web liên kết này tuân thủ các quy định về bản quyền. Bạn phải tự tuân thủ các quy định về bản quyền của các trang web liên kết này khi sử dụng nội dung của họ.

Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng Trang web. OKVIP cam kết tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư của người dùng khi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể xem chi tiết về cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong “Chính sách Bảo mật” của chúng tôi.

Luật Pháp Và Tòa Án Áp Dụng

Các tranh chấp hay khiếu nại liên quan đến bản quyền của OKVIP sẽ được giải quyết theo luật pháp và toà án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào liên quan đến bản quyền của OKVIP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương thức liên hệ hiện có.